Gestiunea deseurilor

OUG 92/2021

privind regimul deseurilor

HG 856/2002

privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

OUG 5/2015

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

HG 1132/2008

privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori

HG 1061/2008

privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

Legea 249/2015

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Ordinul 794/2012

privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Ordinul 756/2004

pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor

HG 170/2004

privind gestionarea anvelopelor uzate

ORDONANTA 6/25.08.2021

privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Legislatie privind obligatiile AFM (taxe de mediu)

OUG 196/2005

privind Fondul pentru mediu

Ordinul 578/2006

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Protectia mediului si acte de reglementare

OUG 195/2005

privind protecția mediului

Ordinul 1798/2007

pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu

Ordinul 1150/2020

privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

Aveti mai multe intrebari?

+40723316077

Scrie-ne!

office@gestiunemediu.ro

Bucuresti, Sector 2

Aleea Teiul Doamnei, Nr 4, Bl 21, Ap 5